Συνεργαζόμενα Ταμεία

 • ΕΤΑΑ - Μηχανικών & ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ)
 • ΕΤΑΑ - Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)
 • ΕΤΑΑ - Νομικών (ΤΑ.Ν)
 • ΕΤΑΑ - Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)
 • ΕΤΑΑ - Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)
 • ΕΤΑΑ - Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)
 • ΕΤΑΑ - Δικηγόρων Επαρχιών & Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ)
 • Προνοίας Εργοληπτών Δημοσιών Έργων (ΤΠΕΔΕ)
 • Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ)
 • Τραπεζιτικών υπαλλήλων (ΤΑΠΤΠΓΑΕ Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως-Γενικής-Αμερ.Εξπρές)
 • ΚΑΠ-ΔΕΗ
 • ΤΑΠ-ΟΤΕ
 • Ξενοδοχοϋπαλλήλων (IKA - ΤΑΞΥ)
 • IKA - Δημοτικοί Υπάλληλοι (ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ)
 • Ταμείο Μετάλλου (ΤΑ.Π.Ε.Μ.)
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (πρώην Αττικό Μετρό και ΤΡΑΜ)
 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
 • Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,
 • ΟΑΕΕ (μόνο για Υπαλλήλους),
 • ΟΑΕΔ (μόνο για Υπαλλήλους),
 • ΟΛΠ
 • ΟΛΜΕ

Заезды - лето 2017


22 day Program (Insurances - Companies - Associations)
A’: 17/6 (Saturday) - 8/7 (Saturday)
B’: 9/7 (Sunday) - 30/7 (Sunday)
C’: 31/7 (Monday) - 21/8 (Monday)

OAED 15 day Program
A’: 18/6 (Sunday) - 2/7 (Sunday)
Β’: 24/6 (Saturday) – 8/7 (Saturday)
C’: 2/7 (Sunday) - 16/7 (Sunday)
D’: 16/7 (Sunday) - 30/7 (Sunday)
Ε’: 23/7 (Sunday) – 6/8 (Sunday)
F’: 28/7 (Friday) - 11/8 (Friday)
G’: 6/8 (Sunday) - 20/8 (Sunday)

For reservations call us at +30 210 3618850 or submit the online form.