Στοιχεία Κατασκηνωτή
Όνομα Κατασκηνωτή:
Επώνυμο Κατασκηνωτή:
Ημερομηνία γέννησης:
 
Διεύθυνση Οικίας:
Πόλη:
Ταχ.Κώδικας:
Χώρα:
Τηλέφωνο Οικίας:
 
Στοιχεία Πατέρα
Ονοματεπώνυμο πατέρα:
Email:
Τηλέφωνο Κινητό:
Τηλέφωνο Εργασίας:
ΑΔΤ:
 
Στοιχεία Μητέρας
Ονοματεπώνυμο Μητέρας:
Email:
Τηλέφωνο Κινητό:
Τηλέφωνο Εργασίας:
ΑΔΤ:
 
Οικογενειακή κατάσταση
Οικογενειακή κατάσταση:
Το παιδί ζει με:
 
Επιθυμεί να είναι στην ίδια ομάδα με τον φίλο/φίλη - Αν ναι με ποιόν:
Στοιχεία Συμμετοχής
Συμμετοχή με:
     
Κύριος ασφαλισμένος
 

Φορέας:


Προγράμματα 22 ημερών
Α’: 17/6 (Σάββατο) – 8/7 (Σάββατο)
Β’: 9/7 (Κυριακή) – 30/7 (Κυριακή)
Γ’: 31/7 (Δευτέρα) – 21/8 (Δευτέρα)

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρέπει να προσκομιστούν: α) Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού στο οποίο να αναφέρονται τα εμβόλια του, β) Βεβαίωση γιατρού συγκεκριμένα για την συμμετοχή του παιδιού στην κατασκήνωση, γ)την κάρτα κατασκηνωτή και την υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης, συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες με τα στοιχεία του ασφαλισμένου γονέα. Τα έντυπα διατίθενται από το ταμείο σας.

Δικαιούχος προγράμματος
 

Αριθμός επιταγής


ΑΦΜ


Δ.Ο.Υ


ΑΜΚΑ παιδιού


ΑΜΚΑ δικαιούχου


15νθήμερα κατασκηνωτικά προγράμματα ΟΑΕΔ 2017
Α’: 18/6 (Κυριακή) – 2/7 (Κυριακή)
Β’: 2/7 (Κυριακή) – 16/7 (Κυριακή)
Γ’: 16/7 (Κυριακή) – 30/7 (Κυριακή)
Δ’: 28/7 (Παρασκευή) – 11/8 (Παρασκευή)
Ε’: 6/8 (Κυριακή) – 20/8 (Κυριακή)

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Οι γονείς κατά την παράδοση των παιδιών τους θα πρέπει να προσκομίσουν τον Μοναδικό Ηλεκτρονικό Κωδικό Αριθμό της επιταγής διαμονής. Επίσης, πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:

 • Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού στο οποίο να αναφέρονται τα εμβόλια του
 • Βεβαίωση γιατρού συγκεκριμένα για την συμμετοχή του παιδιού στην κατασκήνωση,
 • Έγγραφο ταυτοπροσωπίας, (ταυτότητα, διαβατήριο,…)
 • Επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ. και η  Δ.Ο.Υ.
 • Επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου γονέα και του παιδιού
 • Ατομικό βιβλιάριο υγείας του δικαιούχου - άμεσα ασφαλισμένου
 • Ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας προστατευόμενων μελών - έμμεσα ασφαλισμένου
Προγράμματα 22 ημερών
Α’: 17/6 (Σάββατο) – 8/7 (Σάββατο)
Β’: 9/7 (Κυριακή) – 30/7 (Κυριακή)
Γ’: 31/7 (Δευτέρα) – 21/8 (Δευτέρα)

Πρόγραμμα 15 ημερών ΟΑΕΔ
Α’: 18/6 (Κυριακή) – 2/7 (Κυριακή)
Β’: 2/7 (Κυριακή) – 16/7 (Κυριακή)
Γ’: 16/7 (Κυριακή) – 30/7 (Κυριακή)
Δ’: 28/7 (Παρασκευή) – 11/8 (Παρασκευή)
Ε’: 6/8 (Κυριακή) – 20/8 (Κυριακή)
Επιθυμητές Ημερομηνίες Κατασκήνωσης:
Από:
Έως:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 1. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού στο οποίο να αναφέρονται τα εμβόλια του
 2. Βεβαίωση γιατρού συγκεκριμένα για την συμμετοχή του παιδιού στην κατασκήνωση,

ΙΔΙΩΤΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής είναι 7 ημέρες. Το αντίστοιχο ποσό προκαταβάλλεται με το κλείσιμο της θέσης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας και με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του παιδιού για τον οποίο γίνεται η κράτηση:
• Τράπεζα Πειραιώς: 5051-071333-746 με IBAN: GR 4201720510005051071333746
• Eurobank: 0026.0222.85.0200.639557 με ΙΒΑΝ: GR 7002602220000850200639557
• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 103/47018284 με IBAN: GR74 0110 1030 0000 10347018284
(δικαιούχος στους παραπάνω τραπεζικούς λογαριασμούς είναι η εταιρεία ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. - Κατασκήνωση Kinderland)
Όταν προκαταβάλετε το ποσό θα πρέπει να μας αποστείλετε με Fax ή e-mail αντίγραφο του καταθετηρίου καθώς και τα στοιχεία στα οποία επιθυμείτε να κοπεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή το τιμολόγιο, (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ & Δ.Ο.Υ.)
Χρήματα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που το παιδί α) δεν προσέλθει ή β) αποχωρήσει πριν από την λήξη του δηλωθέντος χρόνου διαμονής.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τα εμβόλια έχουν γίνει κανονικά:
 Εμβόλιο τετάνου:
 Αλλεργίες:
 
Εάν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε:Διατροφικές ευαισθησίες:
 
Εάν ναι, παρακαλούμε περιγράψτε:Το παιδί σας έχει περάσει κάποια από τις παρακάτω αρρώστιες; (Τσεκάρετε όπου χρειάζεται)
       Έχει παρουσιάσει:

- Θα φέρει το παιδί σας την συσκευή εισπνοής του;  Χρειάζεται φάρμακα:
 
Εάν ναι, παρακαλείστε να φέρετε στην κατασκήνωση μαζί με τη δοσολογία και να τα παραδώσετε στο ιατρείο μαςΠαρακαλούμε γράψτε κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για μας:
Κανονισμός Κατασκήνωσης
 1. Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών γίνονται με μέριμνα των γονέων τους, από τις 09:00π.μ. έως τις 12:00μ.μ., εκτός Κυριακών που γίνονται από τις 09:30π.μ. έως τις 12:00μ.μ., στον χώρο της κατασκήνωσης. Μεταξύ 15:00μ.μ. με 17:00μ.μ υπάρχει σιωπητήριο όπου και απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στον χώρο της κατασκήνωσης σε επισκέπτες. Μόνο για ιδιαίτερα σημαντικό λόγο μπορεί να γίνει αποχώρηση κατασκηνωτής μετά τις 17:00 μ.μ..
 2. Η παραλαβή των παιδιών θα πραγματοποιείται μόνο από τους γονείς προσωπικά με επίδειξη ταυτότητας ή από τρίτους με θεωρημένη εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που έχει οριστεί κηδεμόνας ή επιμέλεια πρέπει να μας γνωστοποιείται εγγράφως.
 3. Ο χρόνος παραμονής υπολογίζεται από την ημέρα προσέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας αποχώρησης, αν αυτή γίνει μετά το μεσημέρι 12:00μ.μ.
 4. Για ιατρικά συμβάντα των παιδιών στην κατασκήνωση το ιατρείο ενημερώνει άμεσα τους γονείς. Εάν το ιατρείο κρίνει ότι τα παιδιά πρέπει να αποχωρήσουν από την κατασκήνωση, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με την κρίση του ιατρείου. Η κατασκήνωση σε ενδεχόμενη ασθένεια παρέχει μόνο πρώτες βοήθειες και όχι νοσηλεία. Τα έξοδα για φάρμακα και άλλα ιατρικά έξοδα των παιδιών καλύπτονται από τους γονείς.
 5. Αποφεύγετε να φέρνετε στα παιδιά τρόφιμα και γλυκά γιατί υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσής τους.
 6. Συστήνουμε οι κατασκηνωτές να μην έχουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας. Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για απώλεια ή καταστροφή τους.
 7. Στελέχη, γονείς και παιδιά με ανάρμοστη συμπεριφορά θα απομακρύνονται από την κατασκήνωση.
 8. Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στην κατασκήνωση.
 9. Στην KINDERLAND  κατανοούμε, ότι όλοι οι γονείς θέλουν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, άμεσα και τάχιστα! Είναι προτιμότερο, η επικοινωνία να γίνεται από τα παιδιά προς τους γονείς, έτσι ώστε οι μεγαφωνικές ανακοινώσεις να είναι οι λιγότερες δυνατές, διότι παρεμποδίζουν το πρόγραμμα της κατασκήνωσης , ενοχλούν τα παιδιά και διαταράσσουν τη φυσική ηρεμία του χώρου. Πολλά καρτοτηλέφωνα είναι διαθέσιμα, όλες τις ημέρες και ώρες. Παρακαλούμε, προμηθευτείτε τηλεκάρτες από το κυλικείο και πείτε στα παιδιά να σας τηλεφωνούν εκείνα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, λειτουργεί καθημερινά από τις 09.00  έως τις 13.00 από τις 17.30 έως τις 20.30. Τηλ.22950-62215 / 62316 / 62576  - COSMOTE What’s up 698 1158863  -  VODAFONE CU 6955 417650 – WIND CALL 69311 08644.  Για έκτακτες περιπτώσεις μόνο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο εκτάκτων αναγκών: 6980882098
 10. Η Kinderland προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία με πλήρη εχεμύθεια και σύμφωνα με το Ν.2472/1997 και την υπ’ αριθμόν 403/30.11.1998 απόφαση της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 11. Επισκεπτήριο: κάθε Σάββατο από τις 16:00 έως τις 19:30, αποκλειστικά και μόνο μέσα στον χώρο της κατασκήνωσης.
 12. Η κατασκήνωση, κατά το επισκεπτήριο, μεταφέρει δωρεάν όσους επισκέπτες δεν έχουν μεταφορικό μέσο από τον Κάλαμο στην κατασκήνωση.
 13. Η έξοδος, όπως επίσης και η προσωρινή απομάκρυνση (ολιγόωρη άδεια)  των παιδιών από τον κατασκηνωτικό χώρο κρύβει κινδύνους και δεν επιτρέπονται.

Δεν έχω αποκρύψει τίποτα το οποίο ενδεχομένως θα δημιουργούσε ιατρικό ή άλλο πρόβλημα στο παιδί μου και δεν έχω συμπεριλάβει οτιδήποτε ως πρόβλημα μη αληθές.

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους/ κανονισμούς της κατασκήνωσης

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ.