Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
 
E-mail:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Θέση εργασίας:
Κατασκηνωτική εμπειρία:
Προϋπηρεσία σχετική με το παιδί:
Ιδιαιτερότητες, ειδικότητες, hobby και ενασχολήσεις (π.χ. basketball, taekwodo, απασχόληση με άτομα με ειδικές ανάγκες, κλπ):
Έχετε ξαναδουλέψει στην Kinderland;
 
Εάν ναι, σε ποια θέση:
Κάντε upload το CV σας: